Syarat Wajib Puasa dan Syarat Sah Puasa Ramadhan

Syarat Wajib dan Syarat Sah Puasa Ramadhan - Puasa Ramadhan merupakan suatu ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat islam. Dan puasa ramadhan menjadi wajib apabila sempurnanya beberapa perkara berikut ini, diantaranya :

Syarat Wajib dan Syarat Sah Puasa Ramadhan
Ilustari


Syarah Wajib Puasa

1. Islam

Puasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Bermaksud, di dunia ini tidak dituntun untuk berpuasa karena puasa adalah satu cabang yang dikira apabila dia masuk ke dalam islam. Selagi dia tidak masuk islam maka tidak ada makna bagi puasanya dan tidak ada makna dia dituntut untuk berpuasa. Adapun di akhirat, mereka akan disiksa karena kekafirannya dan karena dia meninggalkan cabang - cabang islam.


2. Taklif

Maksud Taklif adalah orang Islam itu telah berakal dan baligh. Sekiranya hilang salah satu dari sifat ini maka jatuhlah darinya sifat taklif. Apabila jatuh sifat taklif maka dia tidak dituntut sedikitpun melaksanakana  tugas - tugas keagamaan.

Dalilnya ialah hadist Ali Radhuyalllahu 'Anhu bahwa Nabi Shallallaahu ' Alaihi wa sallam bersabada :

" Diangkat qalam ( tulisan amalan) dari tiga jensi manusia, dari orang tidur sehingga dia bangun, dari kakan - kanan sehingga dia bermimpi ( baligh) dan dari orang gila hingga dia berakal " [Abu Daud (4403) dan selainnya].


3. Tiada Keuzuran yang Menghalanginya Berpuasa ataupun Membolehkannya berbuka.

Keuzuran yang menghalang berpuasa adalah :
  1. Berada di dalam keadaan haids atau nifas pada mana- mana bagian waktu siang.
  2. Pingsan ataupun gila sepanjang hari. Sekiranya dia sadar pada waktu siang walaupun satu saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk hari tersebut.

Keuzuran yang membolehkan berbuka ialah :
  1. Sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kekhawatiran yang amat dasyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin parah ataupun kesakitan itu semakin dasyat ( jika berpuasa), dan dia bimbang dia akan binasa, (sekiranya dia meneruskan puasanya), maka pada waktu itu dia wajib berbuka.
  2. Musafir yang jauh yang tidak kurang dari 83 km dengna syarat ia adalah pemusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Mengenai seorang yang berpuasa, pada waktu paginya dia bermukim, kemudian bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Dalil kedua penguzuran ini ialah firman Allah :
" Dan siapa yang sakit atau dalam musafir maka ( dibolehkan berbuka kemudian wajib diganti puasanya ) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari - hari lain" (Al Baqarah : 158).

Tidak mampu berpuasa. Oleh sebab itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua atas sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh karena puasanya hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah swt :


" Dan wajib atas orang - orang yang tidak berdaya puasa ( karena tua dan sebagainya)  membayar fidyah ( dengan ) memberi makan orang - orang miskin". (Al -Baqarah : 184).

Dibaca juga jika mereka tetap diwajibkan melakukannya ( puasa), niscaya mereka tidak mampu melakukannya.

Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu berkata : 
" Yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua, keduanya tidak mampu untuk berpuasa, kedua - duanya hendaklaah menggantikan setuiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin". Riwayat Al- Buchori (4235)]


Syarat Sah Puasa

Syarat Sah puasa ialah :
  1. Islam, tidak sah puasa bagi orang kafir
  2. Berakal yang bermaksud mumayyiz, tidak sah puasa orang gila dan kanak - kanak yang belum mumattuz karena mereka tidak memiliki niat. Puasa kanak - kanak yang sudah mumayyiz adalah sah. Apabila usinya mencapai 7 tahun, dia hendaklah diminta agar berpuasa jika dia mampu melaksanakannya. Apabila usianya mencapai 10 tahun, dia hendaklah dipukul karena meninggalkannya sebagaimana sembahyang.
  3. Tidak mempunyai keuzuran yang menghalanginya dari berpuasa seperti berada dalam keadaan haid dan nifas, pingsan atau gila sepanjang hari.
Demikian uraian di atas tentang Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa ramadhan. semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda semua. terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Syarat Wajib Puasa dan Syarat Sah Puasa Ramadhan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel