Makalah : Adab Berpakaian menurut Syariat Islam

Makalah : Adab Berpakaian menurut Syariat IslamKATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT. kita dapat berdiri, bernafas, serta menghirup udara segar, Sudah sepatutnya kita mensyukuri segala nikmat-Nya tersebut dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dari pada itu, dengan datangnya makalah ini kita dituntun untuk mempelajari sehingga dapat mengetahui apa saja informasi yang terdapat di dalam makalah ini dengan judul  Adab Berpakaian Menurut Syariat Islam. Dengan mempelajari adab berpakaian ini, kita dapat mengetahui lebih dalam tentang adab berpakaian sesuai  dan tidak sesuai agama islam. Akhir kata, penyusun berharap dengan ini dapat menambah kreatifitas kita sebagai pelajar khususnya dalam pelajaran agama islam.
                                                                                                          Banjar,   Agustus 2017
                                                                                                          Penyusun


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i
DAFTAR ISI             .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
           A.   Latar Belakang         ..................................................................................... 1
           B.   Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 1
           C. Tujuan Penulisan ............................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN .............................................................................................   2
           A. Berpakaian Sesuai Syariat Islam ....................................................................... 2
           B. Tata cara berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ....................... 2
           C. Adab Berdandan Menurut Syariat Islam  ................................................................... 4
           D. Azab Buat Perempuan Yang Tidak Mau Berhijab .......................................... 5
BAB III PENUTUP ............................................................................................................ 6
          A. Kesimpulan ....................................................................................................    6
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................    7
BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Berpakaian sesuai syariat islam hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim di dunia. Namun budaya berpakaian sesuai syariat islam pun saat ini sudah memudar, anak muda mulai terpengaruh oleh budaya pakaian dari barat. Ironisnya mereka (perempuan) seakan bangga memamerkan lukuk tubuh serta bentuk tubuhnya. Mereka(perempuan) sering kali memamerkan bagian tertentu pada tubuh mereka dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain akan indahnya tubuh mereka. Perbuatan tersebut sudah tentu diharamkan oleh agama islam.         
Tentunya kita sebagai umat manusia dan sebagai umat muslim, kita patut menjauhi apa saja yang diharamkan dalam agama islam. Budaya yang bukan termasuk budaya kita seharusnya kita buang jauh-jauh dari hadapan kita.

B.     Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, kita dapat membatasi rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana berpakaian yang sesuai dan tidak menurut Syariat  islam ?
2. Bagaimana adab berdandan menurut agama islam ?
3. Bagiamana jika Perempuan Yang Tidak Mau Berhijab ?

C.     Tujuan Penulisan 
1. Dapat mengetahui berpakaian yang sesuai dan tidak menurut agama islam
2. Dapat mengetahui adab berdandan menurut agama islam
3. Dapat mengetahui  azab jika Perempuan Yang Tidak Mau Berhijab


BAB II PEMBAHASAN

A. Adab Berpakaian Sesuai Ketentuan Syariat Islam
Adab berpakaian adalah sebagai berikut :
 1. Pakaian harus menutupi aurat.
 2. Pakaian harus bersih dan rapi
 3. Untuk laki-laki, agar memakai pakaian yang panjang sampai menutupi aurat
 4. Sedangkan wanita, harus menggunakan pakaian yang menutupi anggota tubuhnya keculai wajah dan kedua telapak tangan
 5. Para lelaki muslim, haram hukumnya menggunakan sutra dan emas. Oleh karena itu, dilarang bagi lelaki muslim untuk menggunakan barang-barang diatas.sebagaimana sabda Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya dua benda ini (emas dan sutera) haram atas lelaki ummatku.” (H.R.Abu Daud)
 6. Dalam islam tidak diperkenankan lelaki memakai pakaian wanita dan sebaliknya. Karena hal ini dapat menyebabkan “tassabuh”
 7. Dalam ajaran islam, hukumnya sunat memakai pakaian dengan diawali bagian kanan
 8. Tidak diperkenankan memakai pakaian yang mewah
 9. Lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih
 10. Hendaklah berpakaian yang rapi dan sopan


Makalah : Adab Berpakaian menurut Syariat Islam
Gambar : Adab berpakaian sesuai ketentuan syariat islam


B. Tata Cara Berpakaian yang tidak sesuai dengan Ajaran Islam 
1. Menampakkan auratnya tdak berhijab, mengenakan beju lengan pendek, rok pendek, celana pendek, dsb. Telah berkata aisyah .r.a “ sesungguhnya, asma’binti abu bakar menemui nabi saw dengan memakai busana yang nipis ” maka nabi berpaling daripadanya dan bersabda “wahai asma’ , sesungguhnya apabilawanita itu telah baligh (sudah haid) tidak boleh dilihat daripadanya kecuali ini dan ini , sambil mengisyaratkan kepada muka dan tapak tangannya”.
QS Al-A’raf : 26, Yang Artinya:
“ Hai anak Adam[530], sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa[531] itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu Q ingat.”

QS Al-Azhab : 59
“ Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Pakaian tipis/transparan rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda, “dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu : suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini.” (hr.muslim).

3. Pakaian ketat menampakkah bentuk tubuh • rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu : suatu kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukulmanusia dan para wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini.” (hr.muslim).

Baca juga : Makalah : Upacara Adat Perkawinan Mappabotting

4. Pakaian dengan parfum rasulullah saw bersabda : “wanita apabila memakaiwangi-wangian , kemudian berjalan melintasi kaum lelaki maka dia itu begini dan begini iaitu pelacur ” (riwayat abu dawud dan tirmizi).

5. Menyerupai pakaian laki-laki “rasulullah saw telah melaknat lelaki yang menyerupai wanita danwanita-wanita yang menyerupai lelaki”(riwayat bukhari).

6. Bermegah-megahan dalam berpakaian pakaian ini biasanya dimaksudkan untuk menunjuk-nunjuk atau bergaya. “barangsiapa mengenakan pakaian syuhroh di dunia, niscaya allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.” (hr. abu daud dan ibnu majah. syaikh al albani mengatakan hadits ini hasan).

7. Terdapat gambar makhluk bernyawa dari aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar (makhluk bernyawa yang memiliki ruh, pen). tatkala nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya, beliau langsung merubahwarnanya dan menyobeknya. setelah itu beliau bersabda, ”sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan allah.” (diriwayatkan oleh ibnu abi syaibah dan ini adalah lafazhnya. hadits ini juga diriwayatkan oleh bukhari, muslim, an nasa’i dan ahmad).

8. Jilbab tidak menutupi dada • katakanlah kepadawanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atauwanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadapwanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang auratwanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (qs an-nur : 31)

C. Adab Berdandan Menurut Syariat Agama Islam
Adab ini adalah amalan yang diamalkan oleh Nabi Yusuf A.S. yang telah diangkatkan darjat dari hamba menjadi seorang pembesar.. Barangsiapa yang mengamalkannya setiap hari dan sebati dalam hidupnya, maka mereka akan sentiasa dipandang manis, berseri dan dikasihi pada setiap mata yang memandangnya. Ia juga merupakan rahsia awet muda dan Insya Allah apa yang dihajati akan tercapai.
Apabila menghadap cermin bacalah:
1. Selawat 3 X
2.  Bismillahirahmanirahim segala puji bagi Allah yang memperbaiki tingkah laku maka perhaluskan budi pekertiku.

Sentuh muka dengan jari dimulakan dengan :
1. Mulut
2. Hidung
3. Mata
4. Dahi Mulalah bersolek. Setelah selesai Baca Bismillahirahmanirahim Doa nabi Yusuf (surah Al Baqarah ayat 165) 10X.

Sambil niat apa yang terjadi sambil merenung ke :
1. Mulut
2. Hidung
3. Mata
4. Dagu

D. Azab Buat Perempuan yang Tidak Mau Berhijab 
 1. Azab buat perempuan yang membuka rambut kepalanya selain suaminya adalah : rambutnya akan digantung dengan api neraka sehingga mendidih otaknya dan ini terjadi sampai berapa lama ia di dunia semasa hidupnya belum menutup rambut kepalanya.
 2. Perempuan yang suka berpakaian seksi dan menonjolkan dadanya adalah : “digantung dengan rantai api neraka dimana dada dan pusatnya diikat dengan api neraka serta betis dan pahanya diberikan panggangan seperti manusia memanggang kambing di dunia dan api neraka ini sangat memedihkan perempuan ini. ” 
 3. Azab buat perempuan yang suka menjadi penggoda dan berusaha menggairahkan pria lain dengan tubuhnya yang aduhai adalah “perempuan ini mukanya akan menghitam dan memakan isi perutnya sendiri” ( hadits diriwayatkan imam bukhari dan muslim ) hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (qs. At tahriim: 8


BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa adab berpakaian sangatlah di perhatikan, khususnya bagi kaum muslim dan muslimah. Karena itu semua dapat mencerminkan sikap, sifat,dan tingkah laku orang yang mengenakannya. Pakaian yang sesuai dengan syariat islam adalah pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW , ada baiknya sebagai kaum muslimin kita mengikuti anjuran dari nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jauhilah larangan Allah SWT tentang membuka aurat (bagi wanita) jika tidak ingin merasakan azab pedih dari-Nya. Naudzubillah min dzalik,semoga kita tidak termasuk golongan seperti itu.


DAFTAR PUSTAKA

https://www.slideshare.net/nhanaqanaahnur/tata-cara-berpakaian-yang-tidak-sesuai-dengan-ajaran-islam
http://iralestari.weebly.com/blog/adab-berpakaian-dan-berhias-dalam-syariat-islam


Simpulan

Dari uraian di atas menerangkan tentang Adab Berpakaian Menurut Syariat Islam. Dengan hal tersebut sebagai umat yang beragama islam, senantiasa mengenakan pakaian yang dapat menutup aurat dari anggota badan.

Demikian uraian di atas tentang Contoh Makalah Adab Berpakaian Menurut Syariat Islam. Semoga uraian di atas dapat menambah wawasan bagi anda semua, terima kasih.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Makalah : Adab Berpakaian menurut Syariat Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel